Kompleks müqavilə

KOMPLEKS BANK XİDMƏTLƏRİ ÜZRƏ STANDART ŞƏRTLƏR TOPLUSU

(fiziki şəxslər üçün çərçivə müqaviləsi).

 

https://www.afb.az/uploads/posts/Kompleks bank xidmetleri_Standart Sertler Toplusu .docx