Xidmət və komisyon haqları

“AFB BANK” ASC-DƏ HÜQUQİ  ŞƏXSLƏRƏ VƏ FƏRDİ SAHİBKARLARA GÖSTƏRİLƏN XİDMƏTLƏR ÜZRƏ TARİFLƏR

  1. 1.                Milli valyutada aparılan əməliyyatlar

1.1. Cari hesabların açılması

10 AZN

1.2. Çek kitabçasının verilməsi

10 AZN

1.3. Köçürmələr

Bankdaxili

Xidmət haqqı tutulmur

XÖHKS

0,1% (min 1 AZN - max 70  AZN)

AZİPS

0,15% (min 3 AZN - max 100 AZN)

1.4. İcra edilmiş köçürmələr üzrə müştərinin müraciəti əsasında  sorğu, dəyişiklik və ya ləğv

10 AZN

1.5. Köçürmə sənədinin tərtib olunması

20 AZN

1.6. Müştərinin hesabına  nağd qaydada mədaxil olunan məbləğlərdən artıq çəkilən vəsaitlərə görə komisyon haqqı

0,6%

1.7. Depozit və hesablanmış faizlərin nağd şəkildə ödənilməsi

       Xidmət haqqı tutulmur

  1. 2.                Xarici valyutada aparılan əməliyyatlar

2.1. Cari hesabların açılması (kart hesabları istisna olmaqla)

10 AZN

2.1.  Valyuta köçürmələri (ölkədaxili)

0,2% (min 20 USD- max 100 USD)

0,2% (min 20 EUR- max 100 EUR)

 

 

 

 

2.2. Valyuta köçürmələri (ölkəxarici)

USD

EUR

GBP

TRY

RUB

Digər

2.2.1. Standart (SHA)

0,3%

min 20     USD

max 350  USD

0,3%

min 25     EUR

max 350  EUR

0,3%

min 30     GBP

max 400  GBP

0,3%

min 50    TRY

max 1000  TRY

0,3%

min 500     RUB

max 8000  RUB

0,3%

min 25     AZN

max 350  AZN

2.2.2.  Standart (OUR)

0,4%

min 40     USD

max 400  USD

0,4%

min 50     EUR

max 400  EUR

0,4%

min 100     GBP

max 500  GBP

0,4%

min 100     TRY

max 1000  TRY

0,4%

min 1000     RUB

max 10 000  RUB

0,4%

min 50     AZN

max 500  AZN

2.3. İcra edilmiş valyuta köçürmələr üzrə müştərinin müraciəti əsasında sorğu, dəyişiklik və ya ləğv

100 AZN

2.4. Köçürmə sənədinin tərtib olunması

20 AZN

2.5. Müştərinin hesabına  nağd qaydada mədaxil olunan məbləğlərdən artıq çəkilən vəsaitlərə görə komisyon haqqı

0,8%

  1. 3.                Konvertasiya əməliyyatları

                Konvertasiya əməliyyatı üçün xidmət haqqı

0.3 %

  1. 4.                Nağd vəsaitlərin inkassasiyası

Razılaşma əsasında

  1. 5.                Çıxarış və arayışların verilməsi

5.1. Hesab üzrə çıxarışların verilməsi

Xidmət haqqı tutulmur

5.2. Hesab üzrə çıxarış-dublikatların verilməsi

1 aya qədər

3   AZN

3 aya qədər

10 AZN

3 aydan çox

20 AZN

5.3. Hesab  üzrə arayışların verilməsi

25AZN

  1. 6.             Kredit əməliyyatları

                Kreditin rəsmiləşdirilməsi komisyonu

borc üzrə ödəniş hər ay bərabər hissələrlə (annuitet qrafik üzrə) olduqda – kredit məbləğinin 0,5%-i (min. 100 AZN – max. 5000 AZN)

kredit xətti (overdraft) olduqda – kredit məbləğinin 2 %-i

                MKR sorğusu  (hər  sorğu üçün)

10  AZN

7.                Respublikadaxili Qarantiyalar

7.1. Qarantiyanın açılması 

0,2 % (min 50 AZN maks 100 AZN)  

7.2.Tender qarantiyası üzrə komisyon

Birdəfəlik 2%(min 20 AZN)

7.3. Qarantiya üzrə  faiz xərci (tender qarantiyasından başqa)

Illik 4%

7.4. Digər bankın kontr-qarantiyası əsasında qarantiyanın açılması

razılaşmaya əsasən 

7.5. Digər bankın qarantiyasının avizolanması (İxrac qarantiya)

0,15 % (min 100 AZN – max 200 AZN)  

7.6. Şərtlərin dəyişdirilməsi

100 AZN  

  1. 8.                Xarici Qarantiyalar

8.1. Qarantiyanın açılması 

0,2 % (min 50 AZN - max 100 AZN)  

8.3. Qarantiya üzrə faiz xərci

Illik 7%

8.4. Digər Bankın təsdiq etmə komissiyası  - Confirmation commission of other bank

əlavə tutulur  

8.5. Digər bankın kontr-qarantiyası əsasında qarantiyanın açılması

razılaşmaya əsasən  

8.6. Digər bankın qarantiyasının avizolanması (İxrac qarantiya)

0,2 % (min 100 AZN – max 500 AZN)  

8.7. Şərtlərin dəyişdirilməsi

150 AZN  

8.8. Poçt xərcləri

Müxbir bankın xərcləri + 50 AZN

  1. 9.                Akkreditivlər

9.1 .Təsdiqsiz akkreditivin açılması 

0,2 %  (min 50 AZN- max 200 AZN)  

9.2. Təsdiqli akkreditivin açılması 

0,3 %  (min 50 AZN- max 200 AZN)  

9.3. Akkreditiv üzrə faiz xərci

Illik 5%  

9.4. Digər Bankın təsdiq komisyonu

əlavə tutulur  

9.5. Digər bankın akkreditivinin AFB BANK tərəfindən təsdiq edilməsi

Razılaşmaya əsasən

9.6. Digər bankın akkreditivinin avizolanması (İxrac akkreditiv)

0,15 % (min 100 USD – max 500 USD)  

9.7. Şərtlərin dəyişdirilməsi

150 AZN

9.8. Poçt xərcləri

Müxbir bankın xərcləri + 50 AZN

  1. Gömrük rüsumları üzrə xidmət haqqı (hər bir rüsum üçün)

40001-dək 0,1% (min.1 AZN max. 40 AZN)

40001-dən yuxarı 0,15% (min. 60 AZN max. 100 AZN)